Search
Chủ Nhật 23 Tháng Chín 2018
  • :
  • :

Dịch vụ thành lập công ty, lựa chọn hình thức doanh nghiệp

Khi có ý định thành lập doanh nghiệp, công ty, thì quý khách đã có ý định sẵn để chọn ra một hình thức phù hợp cho doanh nghiệp trong rất nhiều những loại hình doanh nghiệp. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp của công ty Luật Vinh Quang xin được gợi ý cho quý khách 4 hình thức đang phổ biến cho việc thành lập mới công ty, doanh nghiệp: Công ty cổ phần, Công ty tư nhân, Công ty TNHH 1 thành viên , Công ty TNHH 2 thành viên.

Dịch vụ thành lập công ty, Thành lập mới doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập công ty, Thành lập mới doanh nghiệp của chúng tôi xin được tư vấn để quý khách có thể chọn được hình thức phù hợp để áp dụng cho công ty,doanh nghiệp mà quý khách đang có nhu cầu thành lập mới, để kinh doanh hiệu quả cần những gì?, cùng hình thức kinh doanh với quý khách đang có bao nhiêu doanh nghiệp, công ty, và tình hình kinh doanh, tình hình tài chính của những doanh nghiệp đó ra sao?

Xem thêm : Thành lập doanh nghiệp mới cần những thủ tục gì
• Các hình thức nợ ( nợ tập đoàn,vay nợ, trái phiếu và giấy hẹn trả tiền.) khác nhau đi kèm với mỗi hình thức doanh nghiệp là gì?
• Chi phí và thủ tục như thế nào?
• Nhu cầu đầu tư
• Thuế thu nhập doanh nghiệp
Đối với loại hình Công ty cổ phần
Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp, trong đó:
Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần
Các cổ đông của công ty có trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp.
Các cổ đông được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, ngoại trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết;
Các cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là 03, số lượng tối đa không hạn chế.
Loại hình công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ĐKKD và được phép phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của Pháp luật về chứng khoán.
Loại hình này phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc) nếu có trên 11 cổ đông phải có Ban kiểm soát.
Luật Vinh Quang sẽ nêu ra những ưu điểm và nhược điểm của loại hình này cho quý khách tham khảo:
Ưu điểm của loại hình Công ty Cổ Phần
Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, Các cổ đông trong công ty chỉ phải chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi góp vốn nên giảm thiểu được mức độ rủi ro.
Phạm vi hoạt động của công ty cổ phần bao gồm hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề
Có cơ cấu vốn cực kỳ linh hoạt nên tạo điều kiện góp vốn vào công ty cho nhiều cá nhân, tổ chức.
Đặc điểm riêng có của loại hình này là khả năng huy động vốn rất cao thong qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.
Đối với công ty cổ phần thì việc chuyển nhượng vốn khá dễ dàng, do đó phạm vi đối tượng được tham gia vào công ty rất rộng, cán bộ công chức cũng có thể mua cổ phiếu của công ty cổ phần.
Loại hình Doanh nghiệp tư nhân
Loại hình doanh nghiệp này do 01 cá nhân làm chủ doanh nghiệp và tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản. Chủ sở hữu của loại hình này là một cá nhân duy nhất và không có tư cách pháp nhân.
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là chủ sở hữu doanh nghiệp. Chủ sở hữu được toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu có thể trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hoặc thuê người khác. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Do loại hình này chỉ có một chủ sở hữu duy nhất nên doanh nghiệp hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tạo được sự tin tưởng cho đối tác, khách hang bằng chế độ trách nhiệm vô hạn và giúp cho doanh nghiệp ít phải chịu sự ràng buộc chặt chẽ của pháp luật như loại hình khác.
Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro cao, chủ sở hữu của loại hình doanh nghiệp này phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và tài sản của chủ sở hữu chứ không được giới hạn số vốn của chủ sở hữu đã đầu tư…

Xem tiếp : Loại hình công ty TNHH

Công ty Luật TNHH Vinh Quang Việt Nam

ĐC: Số 1 Ngõ 36 - Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 0966 69 62 69 - Email : luatvinhquang@gmail.com
Nơi uy tín hàng đầu về các dịch vụ liên quan đến sổ đỏ - nhà đất tại Hà Nội