Search
Chủ Nhật 21 Tháng Mười 2018
  • :
  • :

Tag:

Businessman talking to businesspeople in meeting

Tố tụng lao động – thủ tục tố tụng lao động

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sức lao động là một loại hàng hóa. Giữa người lao động và người...