Search
Chủ Nhật 23 Tháng Chín 2018
  • :
  • :

Cơ chế bảo đảm người bào chữa trong luật tố tụng hình sự 2015

Để người bào chữa thực hiện tốt việc bào chữa, gỡ tội, luật bổ sung một số quyền của người bào chữa, gồm 3 nhóm: (1) Quyền có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, khi cơ quan tiến hành tố tụng kê biên tài sản, khám người, khám chỗ ở, chỗ làm việc và một số hoạt động điều tra khác; (2) Quyền đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, tiến hành một số hoạt động tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người mà mình bào chữa, đề nghị triệu tập người làm chứng; (3) Quyền thu thập, đưa ra chứng cứ. Cụ thể tại Điều 73

a) Gặp, hỏi người bị buộc tội; Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, bị tạm giữ, bị can; Có mặt trong những hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này; Được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này; Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; đề nghị thay đổi, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; Đề nghị tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này; đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; Thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu; Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá; Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá lại tài sản;

– Luật bổ sung các cơ chế để người bào chữa thực hiện tốt việc bào chữa như: Quy định trách nhiệm của các cơ quan tố tụng phải thông báo ( Điều 80) trước cho người bào chữa thời gian và địa điểm tiến hành các hoạt động tố tụng mà họ có quyền tham gia; Quy định cụ thể thủ tục gặp người bị buộc tội đang bị bắt, tạm giữ, tạm giam, thủ tục giao nộp chứng cứ, thủ tục đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án. Theo đó Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải báo trước một thời gian hợp lý cho người bào chữa về thời gian, địa điểm tiến hành các hoạt động tố tụng mà họ có quyền tham gia theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

– Đồng thời với việc bổ sung quyền của người bào chữa, nhằm tăng cường trách nhiệm của người bào chữa, Dự thảo bổ sung nghĩa vụ của người bào chữa phải có mặt theo yêu cầu của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát; không được tiết lộ thông tin mà mình biết được khi tham gia các hoạt động tố tụng liên quan đến vụ án hoặc liên quan đến người mà mình bào chữa cho những người không có trách nhiệm giải quyết vụ án Vấn đề xác lập quyền thu thập chứng cứ của người bào chữa là một trong những nội dung cốt lõi trong kiến nghị sửa đổi, bổ sung BLTTHS lần này của LĐLSVN. Khi bổ sung quy định về quyền thu thập chứng cứ của Luật sư theo hướng nêu trên, BLTTHS cũng cần phải quy định chặt chẽ về trình tự, thủ tục thu thập chứng cứ của người bào chữa cũng như cơ chế kiểm tra, giám sát của cơ quan tiến hành tố tụng đối với từng hoạt động thu thập chứng cứ của Luật sư để tránh việc Luật sư lạm dụng quyền thu thập chứng cứ nhằm tác động không tốt đến tâm lý khai báo của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc làm cản trở quá trình giải quyết vụ án hình sự.Cơ sở của đề nghị này nhằm đảm bảo hoạt động thu thập chứng cứ của người bào chữa hướng đến mục đích làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án, đòi hỏi các cơ quan tiến hành tố tụng phải có trách nhiệm hỗ trợ, tiếp nhận và lập biên bản ghi nhận việc giao nộp chứng cứ, tài liệu, đồ vật do người bào chữa thu thập được vào hồ sơ vụ án để xem xét, đánh giá và sử dụng trong quá trình giải quyết vụ án.

Xem thêm :  Tranh tụng hình sự và vai trò của luật sư trong các vụ án hình sự

 

Công ty Luật TNHH Vinh Quang Việt Nam

ĐC: Số 1 Ngõ 36 - Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 0966 69 62 69 - Email : luatvinhquang@gmail.com
Nơi uy tín hàng đầu về các dịch vụ liên quan đến sổ đỏ - nhà đất tại Hà Nội