Search
Thứ Bảy 17 Tháng Mười Một 2018
  • :
  • :

Bài viết trong chuyên mục: Tố tụng lao động

Businessman talking to businesspeople in meeting

Tố tụng lao động – thủ tục tố tụng lao động

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sức lao động là một loại hàng hóa. Giữa người lao động và người...